Allt färre klarar av att ta körkort

Med färre som åker moped, övertro på sin egen förmåga och att det inte längre anses vara ”skämmigt” att kugga blir det allt fler som missar på körkortsprovet. Nu är det under hälften som lyckas på första försöket.

År 2010 var det ungefär 56 % som klarade körkortsprovet (teori) på första försöket. Det är en siffra som sedan sjunkit och under första månaden i 2018 var siffran på 47 %. Men det finns både regionala skillnader samt skillnader mellan män och kvinnor.

Plugga körkortsteori

Med allt fler som gör provet ett flertal gånger har pressen på nya tider hos Trafikverket ökat drastiskt. På deras hemsida står exempelvis att antalet personer som vill göra prov är så hög att man inte kan förvänta sig få en snabb tid. I vissa fall kan det till och med vara bättre att söka sig till en annan stad för att få ett provtillfälle inom rimlig tid.

Att färre klarar provet på första försöket innebär inte bara en högre påfrestning på Trafikverket utan visar även på att allt fler chansar att göra provet innan man har tillräckliga kunskaper.

Stora regionala skillnader

Gällande körkortsprovet hade Eskilstuna sämst resultat med 39 % godkända elever medan Umeå låg bäst på 52 %. Någon orsak till de regionala skillnaderna nämns däremot inte av Trafikverket. För körprovet var Vänersborg sämst med 39 % och Örnsköldsvik bäst på 58 %.

Flera olika orsaker

Det finns flera olika orsaker till att färre klarar provet. I en intervju till Svenska Dagbladet säger Berit Johansson (Förbundsordförande i Sveriges Trafikskolors Riksförbund) att det inte handlar om att provet blivit svårare. Det handlar istället om en ändrad attityd hos de som tränar till provet.

Många resonerar med att ”går det så går det” vilket gör att man inte tränar lika mycket till körkortsprovet mot om man ”verkligen vill klara på första försöket”. Genom att prova tidigare tar man en chansning och lyckas det så har man sparat både tid och pengar verkar många resonera.

En del ser till och med körkortsprovet som ett förberedande test. Ett test som genomförs för att man ska se hur man ligger till och om träning verkligen behövs. De som enbart har ett par fel för mycket gör om provet ett antal gånger och räknar med att lyckas någon av dessa gånger. Dessa väljer sällan att studera extra mellan dessa tillfällen utan lägger hoppet till turen och att andra frågor ska göra att de sista poängen uppstår.

Även bland de som kuggat på uppkörningen är det många som direkt vill boka en ny tid utan att först träna mer. En mycket vanlig orsak är att man anser att förarprövaren varit oväntat hård och att man kan klara sig genom att få en tid med en annan prövare.

Ännu en orsak är att färre kör moped efter att kravet på mopedkörkort införts. Det gör att man har mindre erfarenhet av trafiksituationer och därmed har svårare att ta till sig teori och praktik i lika hög grad som en erfaren mopedförare.

Färre kör moped

Kan bli dyr chansning

Att chansa på att klara provet kan låta smart utifrån att det kan bli billigare och att man får körkortet snabbare. Men allt för ofta visar sig det bli ett dumsnålt beslut. Kostnaden att träna körkortsteori via frågebanker är på någon hundring per halvår och det är helt gratis att träna körningen privat. Att däremot göra provet kostar pengar och om teoriprovet genomförs så måste även uppkörningen genomföras.

Om man kuggar för många gånger minskar även möjligheten att få tid relativt snabbt då de som gjort maximalt 4 försök prioriteras i tidsbokningen.