Ändrade regler för överlast på husbil från januari 2021

För fyra år sedan lyftes frågan – men svensk byråkrati och administration drog ut på tiden – och nu ändras till slut lagen om överlast på husbilar och husvagnar. En regeländring som minst sagt är efterlängtad.

Det var HRF som lyfte frågan och Transportstyrelsen var direkt med på deras inriktning, dvs att en lagändring var tvungen att genomföras. Lagen har varit hårt kritiserad och debatterad både i forum och i tidningar inom branschen. Flera återförsäljare av husbilar har även kritiserat lagens orättvisa struktur.

Förr: Överlast beräknas i procent utifrån ekipagets lastförmåga.

Nu: Överlast beräknas i procent utifrån ekipagets totalvikt.

Husbil på väg

Tidigare regel skapade orättvisa

Om överlast beräknas i procent utifrån ekipages lastförmåga blir det stor skillnad mellan om det är en personbil eller en husbil, vilket alltså blir snedvridet och orättvist.

Efter att frågan lyftes av HRF, och därefter Transportstyrelsen, har den gått vidare till departement och olika remissinstanser. Därefter tog det närmare 4 år innan det positiva svaret kunde ges via pressmeddelandet ”Mer rättvisa regler vid överlast av fordon”.

Pressmeddelandet inleds med ”Rättvisa regler ska gälla för fordon i trafiken” vilket tydligt hänvisar till problematiken med den gamla regeln samt den kritik som framförts mot den.

  • Regelverket har varit otydligt och till viss del även orättvist, kommenterar infrastrukturministern Tomas Eneroth.

Husbilsägare och husvagnsägare har straffats hårdare

Utifrån föregående lag blev husbilsägare och husvagnsägare hårdare straffad vid överträdelser gällande överlast. Det har skett genom att överlasten har beräknats fram genom att se procentuell del av fordonets maximilast, med andra ord den last som ett fordon maximalt kan hantera. Detta samtidigt som det inte är någon trafikfara förrän överlast uppstår i förhållande till totalvikten.

Husvagn och bil

Exempel med tidigare lag:

En person kör en personbil med ett släp medan en annan person kör en husbil. Släpet har högre maxlast än husbilen.

En lika stor överlast sker varpå husbilsägaren kommer att få betala högre böter. Detta trots att det är lika stor överlast i förhållande till maxvikten.

Det är alltså detta som nu ändras till att förhållande mellan överlast och totalvikt kommer ligga till grund för bötesbeloppet.

Dessutom ändras lagen så att en polis nu har rätten att stoppa ett fordon för fortsatt färd i det fall som ett fordon har mer än 10 % högre vikt än dess godkända totalvikt.

Källa: https://husvagnsbranschen.se/2020/10/29/nu-infors-mer-rattvisa-regler-vid-overlast/