Billån eller annat alternativ?

”Statistik visar att billån är det vanligaste sättet för att finansiera ett bilköp” / Consector.se

Billån eller inte billån – Det är frågan

Att låna för att finansiera inköp av bil är alltså extremt vanligt. Betydligt vanligare än att betala kontant. För den som vill låna pengar till bilen finns däremot två olika slags lån att välja mellan. Vilken som passar bäst beror lite på vad som anses vara viktigast – Flexibilitet eller Ränta.

Billån  – Billån är ett lån där bilen används som säkerhet mot kreditgivaren. Ordet ”billån” används även ibland för privatlån som finansieringslösning för bilköpet (läs mer nedan) men ordets rätta betydelse är att bilen används som säkerhet.

Tack vare säkerheten kan högsta belopp höjas rejält. Det är inte ovanligt att banker erbjuder billån på upp till 1 miljon. Den andra fördelen är att billånet har en lägre ränta än vad privatlånet har.

Men samtidigt finns en rad begränsningar gällande denna låneform. Då bilen ska vara en säkerhet finns krav på att bilen maximalt får vara ett visst antal år och att amorteringen även ska vara klar innan bilen är ett visst antal år gammal. Utöver detta får man maximalt låna 80% av bilens värde. Hos vissa kreditgivare finns kravet att bilen måste vara köpt hos en auktoriserad handlare medan det hos andra inte finns detta krav.

Eftersom bilen är säkerheten finns även oftast kravet att lånet måste lösas i det fall som bilen säljs. Det är även extremt vanligt att kreditbolaget kräver att bilen är helförsäkrad under den tid som pengarna lånas. Detta beror på att bilen är säkerheten och att säkerheten därmed skulle ”försvinna” om bilen skulle gå sönder, saboteras, bli stulen osv.

Det är alltså flera begränsande faktorer som man måste ta hänsyn till och som därmed styr både belopp, amorteringstid och var bilen kan köpas in.

Köpa snygg bil

Privatlån: Det andra alternativet är att teckna ett privatlån. Det som karaktäriserar privatlånet är att det tecknas utan någon säkerhet. I och med detta får man använda pengarna tillvalfritt ändamål och lånet är överlag betydligt mer flexibelt.

Det är möjligt att ta ett privatlån för att betala hela bilen och man kan välja amorteringstid som skapar en månadskostnad som passar. Varken belopp eller amorteringstid styrs av regler utan det är upp till lånetagaren att välja vad som passar bäst.

Nackdelen med privatlån (mot billån) är räntan. Med ett billån finns en säkerhet. Men säkerhet ges lägre ränta.

Skiljer det mycket?

Privata Affärer är Sveriges största tidning inom privatekonomi. I en tabell visar de att de bästa billånen (juli 2016)  hade en ränta på mellan 2,87% och 4,2%. Samtidigt visar låneförmedlaren Consector att den lägsta ränta som går att få på privatlån var 2,95% vid samma tillfälle.

Det är alltså skillnad på billån och privatlån. Men skillnaden är inte speciellt stor. Det kan därmed vara en fördel att göra en jämförelse både på billån och på privatlån för att se vad bankerna erbjuder för räntesatser. För de som vill vara mer flexibel i uppläggning och amortering av lånet kan ett privatlån alltså vara mer fördelaktigt – även om räntan är något högre.

Väg fördelarna mot nackdelarna. Se på totala kostnaden och vad du behöver – både gällande lånesumma och avtal.