Får företag bekosta körkortet?

Företag får bekosta körkort till sina anställda förutsatt att det gynnar företagets utveckling. Det gäller däremot att vara noggrann så att det inte skapar skattemässiga konsekvenser. Dessutom beror det på vilket körkort det handlar om. B-körkort är uteslutet.

Utbildningar, fria arbetstider, friskvårdspeng och flexibla arbetsuppgifter är bara några av de fördelar som företag kan locka med för att få de anställda att trivas.

När det kommer till gåvor och arbetsförmåner är det däremot mycket viktigt att företaget är väl insatt i de skattetekniska frågorna. I annat fall kan det räknas som skattepliktig inkomst vilket betyder att den anställde får betala skatt på det värde som den får tillgång till.

Aldrig B-körkort

Många körkort kan ges av arbetsgivaren – men inte B-körkort. Skatteverket skriver att B-körkort är en privat levnadskostnad och detta i den grad att det inte får bekostas av arbetsgivaren.

Nyttan som står i fokus

Det är inte primärt vilken nivå på körkort som utbildningen ska ske på eller kostnaden utan relevansen till företagets verksamhet. Hantverkare behöver generellt körkort för att kunna ta sig ut till sina kunder.

Att ett byggföretag ger en gratis körkortsutbildning (C-kort) till en anställd är därmed ett sätt för företaget att kunna få fler kunder. Det är finns ett tydligt nyttomål.

Ta C-körkort

Men behöver en frilansskribent, som vanligtvis enbart sitter på samma kontor varje dag, ett MC-körkort? Det går att resonera att personen skulle kunna ta fler jobb med ökad rörlighet – men samma resonemang går att applicera på en rad olika yrken.

Vidareutbildning går bra

Generellt går det även bra att företaget bekostar vidareutbildningar för att öka kompetensen hos den anställde. Ett exempel som Tidningen Konsulten nämner är att en undersköterska vidareutbildas till sjuksköterska eller att en verksam lärare får utbildning för att bli behörig lärare. Även här finns därmed ett nyttofokus utifrån ökad kompetens inom det område som företaget är verksam inom.

Även kringkostnader och hjälp

Vid en utbildning kan även ”kringkostnader” täckas av företaget. Kanske finns det inte tid, eller kompetens, inom företaget att boka utbildningar, kontrollera vilka behörigheter som krävs och följa upp detta. Skulle exempelvis en extern digital assistent anlitas för administrationen kan denna kostnad ledas till utbildningen av den anställde och därmed klassas som utbildningskostnad.

Detta gäller därmed även externt boende, som exempelvis hotell, om utbildningen sker på annan ort. I detta fall kan även traktamente betalas ut.