Färre upprepande frågor på körkortsprovet

Allt färre klarar av att få godkänt på körkortsprovet vid första försöket visar en undersökning genomförd av Trafikverket. Det blir därmed fler som skriver provet flera gånger och delvis känner igen frågorna från förra tillfället. Detta är en av de orsakerna som ligger bakom att samtliga körkortsprov nu kommer bli individuellt anpassade. Med andra ord – aldrig mer upprepande frågor.

De flesta som tränar till körkortsprovet gör detta via frågor ur en databas, inte sällan via datorn eller en app. Det är ett smidigt och pedagogiskt sätt att lära sig den kunskap som krävs. Men samtidigt finns det en fara i allt för tydlig repetition då eleven känner igen frågor och svar och klickar snabbt i svaret utan att reflektera över frågeställningen. Det är därmed av stor vikt att man jobbar med alternativa frågor.

När nu allt färre elever klarar körkortsprovet vid sitt första försök blir det även fler som känner igen frågor och svar från föregående tillfälle. En ”säkerhetsbrist” som Trafikverket valt att åtgärda med individanpassade prov.

Olika ord i körkortstestet

Kunskapsprovet kommer att bestå av lika många frågor som tidigare men skillnaden blir att provet är kopplat till individen. De frågor som personen svarade på förra gången som provet genomfördes kommer alltså inte visas igen. Med utbudet av frågor som finns i frågebanken kan det genomföras hela 16 prov innan exakt samma frågor behöver användas ytterligare en gång.

Enligt Heléne Risberg på Trafikverket genomförs denna ändring för att skapa ”säkrare förare”.

Fler chansar för tidigt

Undersökningen visade att ca 40 % av de som skrev körkortsprovet fått godkänt på sitt första försök. Även om alla får flera chanser så önskar Trafikverket att fler skulle klara provet på första försöket vilket därmed skulle bevisa att man har tillräckliga kunskaper innan provet bokas. Det är helt enkelt för många som chansar.

En orsak till att färre klarar provet kan vara att färre åker moped. Tidigare krävdes inget körkort för moped vilket gjorde att många hade lång erfarenhet av att köra i trafik redan innan de började plugga till B-körkortet. Idag är det däremot krav på AM-kort vilket gör att många avstår att ta detta och därmed även avstår rätten att köra EU-mopederna.

Oavsett orsak så är trenden tydlig. Allt färre klarar körkortsprovet på första försöket och det blir knappast lättare när individuella prov skapas.