Finns det trafikregler som gäller för takbox?

Nej, det finns inte några specifika trafikregler att förhålla sig till när en takbox är monterad. Däremot finns det saker att tänka på och förhålla sig till för att upprätthålla hög trafiksäkerhet.

Packline rekommenderar max 120 km/h

En av de större tillverkarna av takboxar är Packline. Ett märke som även finns bland de fem bästa takboxarna i en sammanställning där bland annat volym, öppning, vikt och säkerhet har ställt mot varandra.

Märket anger, på sin hemsida, att en bil inte bör framföras snabbare än 120 km/h om det på taket sitter en takbox av plast. De påpekar att det visserligen inte finns några trafikregler som begränsar detta men att köregenskaperna förändras av att en takbox är monterad. Hur mycket som köregenskaperna förändras beror främst på hastigheten men även av vilket material som takboxen är tillverkad av.

En takbox av glasfiber är starkare och styvare än den som är tillverkad av plast. Det betyder att en box av plast kommer att påverka köregenskaperna i större utsträckning och inte minst i högre hastigheter.

Takbox

Teknikens Värld har testat

Att en takbox påverkar köregenskaperna är uppenbart – men hur mycket? Teknikens värld har presenterat ett test där en box fylldes med ca 100 kg packning och genomförde sedan ett test gällande undanmanövrar.

Deras slutsats var att någon större skillnad inte uppstod. De anger att det inte ”märks några större skillnader” vilket däremot ett test från Folksam delvis motsäger. Enligt Folksam ”förändras bilens köregenskaper betydligt”. Detta i förhållande till om lasten istället hade lagts i bagaget.

Bränsleförbrukning

En stor portal som presenterar ”vägen till körkort” anger att det som främst ändras vid körning med takbox är bränsleförbrukningen. Även om det är en tom box så beräknades bränsleförbrukningen öka med ca 10 %. Detta utifrån det ökade luftmotstånd som skapas.

Fylls sedan takboxen upp skapas en större tyngt och ytterligare bensinförbrukning kan uppstå. Detta i likhet om packning hade placerats i bagaget.

Transportstyrelsen – ”Bilen blir lätt vinglig”

Transportstyrelsen anger att bilen kan bli vinglig om för tung packning läggs i en takbox. De nämner även att det är viktigt att säkra lasten i boxen – något som inte övriga artiklar nämner. Genom att packa tätt skapas en automatisk säkring men är det enbart ett par väskor bör alltså dessa viras fast så de inte glider omkring inne i takboxen.