Körkortsprov och missbruk av urkund…

Att utge sig för att vara någon annan, med hjälp av dess ID-handling, är ett brott som heter missbruk av urkund. Någon gång per år misstänks personer för just detta brott när de försökt genomföra körkortsprovet – åt någon annan. 

Vad kan en person göra som vid flera tillfällen inte lyckats klara av teoriprovet eller uppkörningen? De flesta skulle välja att träna mer och försöka ännu en gång. Andra väljer ”genvägen” genom att låta en vän göra provet. Detta genom att låna ut sitt ID-kort och hoppas på att de inte blir upptäckta. Men det är olagligt kan innebära relativt hårt straff.

Rätt person tar körkort

Ett tillfälle då detta hände var i Borlänge år 2018. Istället för att själv genomföra uppkörningen valde en man att lämna över sitt ID-kort till en vän som uppenbarligen ansågs att ha större chans att lyckas. Men det upptäcktes tidigt och någon uppkörning blev det inte. Istället polisanmäldes bägge männen för grovt missbruk av urkund.

Även om körkortet används av fel person

Även en person som kör ett fordon och använder en annan persons körkort kan anklagas för missbruk av urkund. Det kan vara syskon som är relativt lika varandra som försöker utnyttja denna likhet – men relativt ofta är det tydligt att körkortet inte tillhör personen som kör bilen. I ett fall som uppmärksammades i media var det 20 år mellan personerna.

Missbruk av urkund

För att någon ska kunna fällas för missbruk av urkund krävs att:

  • Personen identifierat sig med felaktig ID-handling

Det räcker alltså inte med att enbart hävda att man är en person för att kunna fällas för detta brott. Någon annan persons ID-handling måste använts för att ”styrka” identiteten.

  • Bevishänseende finns

Med bevishänseende menas att ID-handlingen använts för att just bevisa en identitet och på detta sätt lura någon annan.

Straff

Beroende på brottets omfattning kan det antingen klassas som missbruk av urkund alternativ grovt missbruk av urkund. I fallet med männen i Borlänge misstänktes de för grovt missbruk av urkund.

Vanligtvis är straffet för detta brott är böter eller fängelse. Vid fängelsestraff är det som längst 6 månader men om det klassas som grovt gäller som mest 2 år.

Vid ansökan om övningskörningstillstånd kan Trafikverket kontrollera Polisens belastningsregister. Beroende på brottets omfattning, samt närhet i tid, kan även detta brott innebära att körkortstillstånd inte ges vid samma ålder som annars.