Nytt körkort för fyrhjulingar?

Antalet olyckor hos personer som kör fyrhjuling är förhållandevis stort varje år. Allt för många skadar sig och då handlar det främst om singelolyckor på grund av att föraren inte kunnat hantera en situation på rätt sätt. Just detta var en av de saker som lyftes upp på Trafikseminariet i Tylösand i mitten av september. Hur man kan minska antalet olyckor var därmed en diskussionsfråga och ett förslag som lades fram var att göra det tydligare gällande vilket slags körkort som behövs för att få köra detta fordon. Idén var alltså att det skulle införas ett speciellt körkort för fyrhjulingar.

Tanken är inte att det ska krävas ett körkort likt andra fordon utan att det snarare ska liknas med ett körkort för vissa arbetsredskap. Idag krävs det exempelvis motorsågskörkort för att använda motorsåg på andra områden än sina egna. Ett liknande krav skulle alltså kunna ställas på dem som vill registrera sin fyrhjuling som arbetsverktyg.

Detta skulle då göra att man behöver ta körkort i de tillfällen som fyrhjulingen är registrerad som motorredskap /arbetsredskap.

Hur har då detta mottagits av de som har fyrhjuling? Enligt Olof Stenlund, som jobbar på Transportstyrelsen, har det än så länge bara kommit in positiva åsikter i frågan.

Behovet är stort

En orsak till att det är så många olyckor kan även bero på att många inte tar hand om sin fyrhjuling på samma sätt som man är noga med sin bil. Enligt färska siffror var det över 6500 av fyrhjulingarna som besiktades förra året som inte fick godkänt. Det ska då tilläggas att det enbart var 13.000 fordon i denna klass som besiktades under året. Över hälften fick därmed underkänt. Cirka 25% var så dåligt underhållna att de var tvungna att lämnas in på efterkontroll.

Här ska tilläggas att det enbart är de fyrhjulingar som är registrerade som motorcyklar som behöver besiktas. Men detta resultat visar att behovet kanske även skulle finnas hos fyrhjulingar som är registrerade på annat sätt.

Köpa fyrhjuling – Tänk på registreringen

Den som funderar på att köpa fyrhjuling bör alltså först och främst sätta sig in i vilka olika sätt det går att registrera fordonet. Därefter leta efter en fyrhjuling som passar denna registrering. Helt enkelt är det inte. Idag går det att registrera som Terränghjuling, Motorcykel, Moped, Lekfordon och till och med Traktor. Alla de olika registreringarna har olika begränsningar. Exempelvis får den motorcykelregistrerade maximalt ha 15Kw (ca 20 hästkrafter). Detta medan arbetsfordonet inte har några begränsningar alls gällandemotorstyrka eller effekt. Är det en moped (klass 1) får den köra maximalt 45km/h medan om det är en traktor är gränsen 40km/h.