Ökade arbetsmöjligheter med körkort

Vissa delar av Sverige har mycket hög arbetslöshet. Detta samtidigt som vissa företag nästan skriker efter arbetskraft. Det kan låta paradoxalt men det handlar helt enkelt om utbildning. De företag som har brist på folk är de företag där man inte bara kan gå in och jobba utan en speciell utbildning. Här kan exempelvis yrkesgrupper som rörmokare (och andra hantverksgrupper) samt webbutvecklare nämnas.

Just utbildning har blivit allt mer viktigt och detta speglar sig även gällande om man har körkort eller inte. Men trots att körkort är en väg in på arbetsmarknaden så minskar antalet unga som tar körkort. Under 2013 var det extra få och därmed något som flera dagstidningar lyfte upp med rubriker som ”Unga med körkort har blivit allt färre” och ”Färre unga tar körkort”.

Vad är det då som gör att färre unga tar körkort när det samtidigt är en väg in på arbetsmarknaden? Detta besvaras ganska tydligt i en artikel i GöteborgsPosten från föregående år med rubriken ”Körkortet har blivit en klassfråga”.

Att ta körkort idag kostar ofta mellan 10.000-20.000. De som inte har dessa pengar kommer inte heller att kunna ta körkort och därmed kommer de ha svårare att få jobb. Men samtidigt betyder dessa kostnader inte att man är helt utestängd från utbildningsvägen. Så länge personen har en viss inkomst går det att ta privatlån till relativt låg ränta. Har man boende kan även bolånet utökas för att finansiera körkortet. Är det värt det? Ja om man ser det långsiktigt.

Mer jobb i Norge

En annan tydlig trend gällande arbetsmarknaden är att många ungdomar åker till Norge för att jobba. Här är utbudet av jobb betydligt större och lönerna högre. Detta inte minst om man har utbildning inom exempelvis sjukvård. Men även de som inte har utbildning kan få en relativt hög lön genom att rensa fisk, städa m.m.

Så ser man på framtiden och de möjligheter som öppnar sig på arbetsmarknaden om man kan pendla och lätt byta arbetsplats och arbete kan det helt klart värt en finansiering med et forbrukslån för att lättare kunna komma in på arbeidsmarkedet i Norge.

Om vi efter den lilla lektionen i norska tittar tillbaka till Sverige så gäller samma förutsättning inom vissa landsdelar. Speciellt då i den norra delen av landet, hittar man jobb vid kustbandet så som Umeå, men vill bo kvar i inlandet så är det oftast körkort och bil som gäller.

Satsa framåt och se inte bara på körkortet – se på helheten och möjligheterna!