Rutinerna ändras kring utlämnande av körkort från 1 maj 2014

Att ta körkort är en stor kostnad men även en stor investering då det underlättar att få jobb. Kostnaderna varierar något mellan storstad och landsbygd och då främst på priset på körlektionerna. Men i övrigt är kostnaden den samma gällande avgifter, att träna körkortsteori samt de obligatoriska kostnaderna kring ansökan om körkortstillstånd och liknande.

Även provet är exakt lika oavsett var man genomför det i landet.

Men hittills är det en punkt som skiljt sig mellan landsbygd och tätort.

När man har bevisat att man kan sin körkortsteori på kunskapsprovet samt visat sin förmåga att köra bilen på ett säkert sätt på uppkörningen är det dags att beställa kortet. Man skickar in bild och ett formulär och får sedan vänta på att det ska levereras till ett av de 300 företagscenter som Posten AB driver. Detta har gjort att de som bor på landsbygden behövt åka betydligt längre för att hämta ut det än de som bor inne i staden.

Det är detta som kommer att vara annorlunda från och med 1 Maj 2014. Det kommer istället att bli postombuden som får detta ansvar utlämnandet eftersom körkorten kommer att skickas ut via rekommenderade brev vilket postombuden redan idag har ansvar för.

Enligt infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd sker denna förändring delvis för att underlätta för de som bor på landsbygden och har långt till närmaste företagsställe.

Men det är inte enbart för att vara snäll mot landsortsbefolkningen som denna förändring sker. Det har även visat sig att en ökad säkerhetskontroll behövts vid framställandet och utlämnandet av körkortet. Det som framförallt visat sig vara ett problem är att kunna säkerställa att identiteten är rätt vid framtagandet men även när det ska bytas ut eller förnyas.

Beslutet om att förändra säkerhetsrutinerna samt att ett utfärdat körkort ska skickas ut via rekommenderat brev togs av regeringen 19 december 2013 och kommer att börja gälla 1 maj 2014.

Fram till dess kommer det alltså enbart vara möjligt att hämta ut sitt eftertraktade körkort på ett av dessa företagscenter.

Efter förändringen kommer det mesta vara lika för alla som siktar på att få det eftertraktade kortet. Körkortsteori är samma oavsett var man bor. Uppkörningen kräver lika mycket av alla förare och alla har sitt körkort hos ett ombud närheten när det väl är utfärdat. Men så länge som priset för ett körkort är närmare 15-20.000 är det fortfarande inte rättvist.

Det är inte alla som har råd med den summan så visserligen har Elmsäter-Svärd att det underlättar för landsbygden med denna förändring, men skulle underlätta för alla om priset för att ta körkort blev lägre. Det skulle enkelt kunna genomföras med 2 ekonomiska förändringar, att ta bort momsen och att även inkludera körkortsutbildning i RUT-avdragen, dessa åtgärder skulle avsevärt minska kostnaden.