Sätt tydligare krav vid bilinköpet

För att få ett körkort krävs en stor mängd teoretisk och praktisk kunskap. Man ska klara av att hantera en rad olika situationer och kunna ta de bästa besluten beroende förutsättningarna. Kunskapskraven är höga – med all rätt. Det skapar en tryggare trafiksituation.

Men hur höga krav ställer vi när bilen ska köpas in? Hur mycket teoretisk och praktisk kunskap ligger bakom besluten? Troligtvis alldeles för lite.

”En röd Volvo tack”

När en lövblås, en diskmaskin eller försäkring ska köpas så utgår väldigt många från sina behov och läser sedan tester (inte sällan från Råd & Rön) för att få en opartisk bild av de olika modellerna.

En person som framförallt söker en diskmaskin som låter väldigt lite väljer en modell som fått bra betyg på just den punkten. Samtidigt ser man på andra betyg för att inte köpa en modell som är ”kass” på andra punkter. Vissa punkter väger tyngre – men man gör sig en helhetsbild.

När det kommer till inköp av bilar (vilka kostar betydligt mer) är det inte alls samma efterfrågan på tester och jämförelser. En person som haft en Volvo tidigare i livet kan kliva in på en bilfirma och säga ”jag vill ha en röd Volvo”. Ibland kan kravspecifikationen vara något större med exempelvis kombi eller automatväxlat.

Men att lita på att Volvos nyaste modell är lika bra som den förra modellen man hade är knepig logik. Det är som att säga att alla diskmaskiner från Electrolux är bra (oavsett pris eller modell) bara för att man haft en från detta märke förr. Utvecklingen går framåt och det är inte ens säkert att kommande modeller bygger på samma teknik som de äldre.

Behov och jämförelse

Inte minst när nya bilar ska köpas finns en mycket stor fördel att läsa olika biltester. Det viktiga är att inte enbart titta på slutbetyget utan framförallt se vad som värderas i testet och vad man själv har för behov. Kanske får bagageutrymmet högsta betyg vilket drar upp medelbetyget. Men är det inte bagageutrymme som väger tyngst gällande behov så ska inte den modellen väljas.

Tänk efter före när du ska köpa en bil
Tänk efter före när du ska köpa en bil

Här får man helt enkelt utgå från behov och fundera på vad man prioriterar. Är det säkerheten, storleken, fyrhjulsdrift eller märke? Leta efter en bil som får extra bra betyg på dessa punkter – men se även på övriga betyg. Att ha en bil med högsta betyg på bagage men lägsta betyg på säkerhet är inte någon rekommendation.

Barnsjukdomar

Att helt nya modeller av bilar kan ha mer eller mindre allvarliga barnsjukdomar är ganska uppenbart, men det gäller inte enbart helt nya bilmodeller.

Just när det kommer till nya modeller, vare det är stor uppdatering av en modellserie (som de flesta biltillverkare gör var 3-7 år) eller om det är en helt ny modell, så är det inte ovanlig med ”mindre bra lösningar”.

Det finns många exempel genom åren när ett bilföretag exempelvis släpper den 2a, 3e eller 4e generationen av en beprövad modell, och den nya modellen är behäftad med fel som gör att livslängden och/eller andrahandsvärdet sjunker dramatiskt. Oftast kommer då en uppdatering av modellen inom 1-2 år som löser barnsjukdomarna.