Sista siffran på registreringsskylten får ny funktion

Det är två stora ändringar som sker för bilägare under 2018. För det första ändras reglerna kring när besiktning behöver genomföras från och med 20:e maj. För det andra kommer registreringsskyltar med annat utseende börja ses på vägarna från och med i slutet av 2018. Bägge ändringarna har fokus på den tredje siffran.

Under mycket lång tid har sista siffran i registreringsnumret haft en speciell funktion. Vilken siffra man haft har helt och hållet avgjort när på året som besiktning behövde ske. Men från den 20:e maj gäller detta längre. Den sista siffran behåller inte sin unika funktion.

Nya intervaller för besiktning

Nu kommer siffran inte längre avgöra tid för besiktning utan detta ska ske löpande med maximalt 14 månaders mellanrum. Man kan alltså som bilägare välja att besikta efter ett fritt antal månader och från detta tillfälle får det maximalt vara 14 månader till nästa tillfälle. Det blir därmed en stor fördel för de som vill åka på en längre utlandssemester med sin bil och därmed vill ha den nybesiktad inför resan så att man inte har körförbud när man kommer hem.

Därmed kan man även besikta bilen inför försäljning för att därigenom öka dess värde. Tidigare var man tvungen att vänta in passande besiktningstermin.

Eftersom det har varit en hel del frågor kring denna ändring och att man kan känna sig osäker på när besiktning behöver göras har Transportstyrelsen skapat en tjänst som innebär att man anger sitt registreringsnummer och därefter direkt ser när besiktning behöver göras. Dessutom kommer de flesta märka detta då flera besiktningsföretag skickar ut reklam när det närmare sig besiktningstiden.

Man kan däremot inte utgå från att senaste besiktningsdatumet är vad som är registrerat i Transportstyrelsens register. Det finns nämligen tillfällen som gör att detta datum kan vara tidigarelagt än utfört datum. Kontrollera därför alltid på deras hemsida då det är informationen där som är aktuell.

Nya besiktnings intervaller

Sista siffran – kan även vara bokstav

Den tredje siffran fyller alltså inte längre samma funktion som tidigare. Den kommer inte ens finnas på alla registreringsskyltar. Som registreringsskyltarna idag är uppbyggda (tre bokstäver, tre siffror) går det enbart att registrera ca 12 miljoner fordon. Det betyder att Transportstyrelsen har beräknat att samtliga kombinationer skulle ta slut redan kring årsskiftet 2018/2019. Därför har de, efter godkännande från regeringen, ändrat systemet.

Den tredje siffran kan från och med i höst/vinter även vara en bokstav. Ett registreringsnummer kan alltså bestå av 3 bokstäver, 2 siffror och sedan ytterligare en bokstav. Detta öppnar upp för upp till 39 miljoner siffer- och bokstavskombinationer.

Siffran som länge haft en unik funktion – kanske inte ens finns på din nya bi. Den kan vara ersatt med en bokstav.