Ska man välja hel- eller halvförsäkring?

En bilförsäkring är ett ”måste”, både eftersom det är ett lagligt krav på att bilen skall vara försäkrad samt att det är helt enkelt är en självklarhet på grund av de stora kostnaderna som kan uppstå utan en försäkring.

Egentligen är frågan inte om du ska ha halv eller försäkring utan frågan är tredelad, enbart trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring. Den första delen, trafikförsäkringen, är tvingande enligt lag, denna måste du ha.

Vad påverkar då priset på bilförsäkringen, förutom det uppenbara att enbart trafikförsäkring är billigare än helförsäkring så påverkas priset även av: var du bor, årlig körsträcka, typ/modell av bil, nivå på självrisk. Även antal skadefria år och vart du normalt parkerar bilen kan inverka, samt din ålder, gränsen brukar vara 25 år, yngre och försäkringen kan bli dyrare.

Två små biler i en krock

Priset på bilförsäkringen, som så många andra försäkringar, kan ändras ”ganska mycket” inom samma försäkringsbolag från ett år till ett annat, därför bör man med jämna mellanrum jämföra olika bolags bilförsäkringar för att få både en billig bilförsäkring och en så heltäckande försäkring som möjligt, den senare punkten självklart efter dina egna personliga premisser.

En lätt förklaring av de tre olika delarna i en bilförsäkring:

Trafikförsäkring

Denna del av försäkringen är obligatoriskt eftersom det kan bli väldigt stora belopp som de flesta av oss aldrig någonsin klarar av att betala ur egen ficka. Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare och passagerare i bilen samt även personskador på personer utanför fordonet och egendomsskador som orsakats av bilen.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen är ett tillägg som oftast är ganska så ”kostnadseffektivt”. Försäkringen kan vara delvis olika mellan försäkringsbolagen så här måste du själv titta efter detaljerna, halvförsäkringen brukar bland annat innehålla dessa delar: glas, brand, stöld, räddning, rättsskydd. I de flesta fall kan olika nivåer på självrisken, på vissa delar, väljas som då även inverkar på priset.

Täcker bilförsäkringen detta?

Helförsäkring

Den tredje delen som gör att du får bilen helförsäkrad kallas vagnskadeförsäkring. Den försäkringen ersätter skador på bilen vid en trafikolycka där du, eller den som kör bilen, anses vållande till olyckan, den kan även täcka andra yttre olyckshändelser eller skadegörelse.

Har man en bil som är värt flera hundra tusen kronor så är helförsäkringen/vagnskada någonting man inte kan hoppa över – det finns dock ett undantag: Vagnskadegarantin, detta är en försäkring/garanti som gäller för de allra flesta (kontrollera alltid) nya bilar som säljs i Sverige, oftast så gäller denna garanti i 3 år. Så köper du en helt ny bil med vagnskadegaranti så behöver du inte ha helförsäkring, inte de första åren i alla fall.

Välja hel- eller halvförsäkring?

Så tillbaka till ursprungsfrågan, ska man välja hel- eller halvförsäkring? Det går egentligen inte att svara på i exakta termer eller summor.

Har men en bil i 100-tusen kronors klassen eller högre så känns det extremt riskfyllt att inte ha en helförsäkring, även vid ett bilvärde på betydligt lägre summor känns helförsäkringen nödvändig.

Har familjen en 5000 kronors extra bil som bara körs fram och tillbaka till jobbet (inte ovanligt) så känns det som att en trafikförsäkring är tillräckligt, många kanske skulle välja en halvförsäkring men tänk då på att exempelvis självrisken på glas-skada faktiskt kan vara högre än värdet på hela bilen 🙂

Gammal sliten Bubbla