Totalförbud för bilförare att ha mobilen i handen

Huruvida det är en trafikfara att använda mobiltelefonen för att ringa, surfa eller skicka sms har länge varit en het diskussion. Många anser att det är direkt livsfarligt och borde vara helt förbjudet. Medan en del andra menar att det borde vara upp till var och en att ta ansvar för att inte använda mobiltelefonen på ett sådant sätt att det påverkar körningen negativt.

Forskare menar att det är svårt att kunna påvisa sambandet mellan olyckor och just användning av mobiltelefon. En majoritet av befolkningen har dock uppfattningen att det är en trafikfara att låta mobiltelefonen få stjäla uppmärksamhet från vägen och trafiken. Därför har riksdagen nu fattat ett beslut om att redan första februari 2018 kommer det att bli helt förbjudet att använda mobiltelefonen genom att ha den i handen.

Använda mobilen i bilen
Nu är det “slutfipplat” med mobilen under körning

Nuvarande lag något otydlig

Den lag som gäller idag togs fram 2013 och förbjuder förare att använda mobiltelefonen på ett sådant sätt att den påverkar körningen negativt. Den lagen kan nog anses som något otydlig eftersom att det är en tolkningsfråga exakt vad som ska anses ha påverkan på körning.

Med den här nya lagen behövs det inte göra någon prövning av vad som ska anses vara trafikfarlig användning av mobiltelefonen. Nu kommer det vara helt förbjudet att ha telefonen i handen under körning. Den som vill prata i telefonen under körning måste använda handsfree. Enligt den nuvarande lagen var det upp till var och en att avgöra vilken användning av mobiltelefonen som kunde anses vara en distraktion.

Efterlängtad av många

I riksdagen finns ett stort stöd för den nya lagen som också är efterlängtad av många av allmänheten. Nu blir det att mera tydligt att det inte är tillåtet att hålla på och fippla med mobilen samtidigt som man kör bil. Det här är någonting som många håller med om, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth, i ett pressmeddelande.

Den här nyare tydligare lagen kommer göra att fler kommer att följa den, fortsätter Tomas Eneroth, det här är en lag som vi regeringen tagit fram som ett led i att enligt nollvisionen ständigt förbättra säkerheten ute på vägarna.

Färre irritationsmoment

Det är nog många som håller med om att det nu kommer att finnas ett irritationsmoment mindre ute på vägarna. Vem har inte stört sig på att se medtrafikanter i tät rusningstrafik sitta böjd över mobilen istället för att ägna sin uppmärksamhet på sin körning. Förutsatt att de flesta trafikanter kommer att följa den nya lagen har vi kanske redan där fått bort inte bara en, utan två faror i trafiken, ouppmärksamma förare och irriterade förare.