Trafikverket stoppar andrahandsmarknaden till körkortsproven

Det har länge varit möjligt att boka en tid för körkortsprov och uppkörning på ett personnummer för att sedan byta detta till ett annat personnummer. På så sätt har personer satt i system att skaffa tider som sedan säljs på en andrahandsmarknad. Något som nu Trafikverket sätter stopp för med en ny regel.

Med allt fler som inte klarar körkortsprovet har ett större tryck skapats på de tider som Trafikverket erbjuder för bokning. Ökningen har skett successivt över ett par år och för tillfället är det inte ovanligt med väntetider på ett par månader.

På mindre orter kan väntan på att få bevisa sina kunskaper vara så lång som 8 – 9 månader. I dagsläget är det exempelvis 9 månaders väntetid i Kristianstad. De som tränat på körkortsteorin och känner sig färdig att göra provet vill knappast boka en tid så långt fram. Då kan det locka att istället ”köpa” sig en tid.

Andrahandsmarknad har vuxit upp

När efterfrågan är större än utbudet av en vara eller tjänst växer mycket ofta en andrahandsmarknad upp och det är även vad som skett inom denna bransch. Personer går helt enkelt in och bokar tider på sitt eget personnummer. Det kan då röra sig om tider ett par månader framåt. När det sedan närmar sig att genomföra provet erbjuder de tiden på den svarta marknaden.

De som är villiga att betala för tiden gör detta till personen som bokat tiden varpå personnumret ändras i bokningen. Detta är självklart inget som Trafikverket gillar och har därför nu satt in en spärr mot detta förfarande.

Går inte att byta personnummer

Det som nu skett är att Trafikverket lagt in en spärr som gör att bokning som sker i ett personnummer inte kan ändras till ett annat personnummer. Om personen vill boka av tiden så återgår den till systemet som sedan fördelar den till alla som står på kö. Genom denna ändring går det alltså inte längre att ta sig före i kön.