Vad är garageförsäkring för MC?

De som har bil använder bilen vanligtvis året runt. Kanske till och med mer under vinterhalvåret då underlaget knappast lockar till cykelturer.

Bland de som har motorcyklar är det däremot mycket vanligt att man ställer undan motorcykeln när snöslasket eller det iskalla regnet kommer under den senare delen av året. Sedan tas motorcykeln fram igen när våren och värmen kommer tillbaka, så gör de flesta knuttar gjort med sina motorcyklar.

Försäkra på vintern eller inte?

När det gäller försäkring för motorcykeln när den ställs undan för vintern så finns det några olika alternativ, vi tar en snabb genomgång av alternativen här nedan:

Ställa av och vara oförsäkrad

Eftersom motorcykeln inte används kan man välja att ställa av den och därmed slippa kravet på försäkring. Genom denna lösning kan man hålla nere den totala försäkringskostnaden per år.

Nackdelen är däremot att motorcykeln inte har något ekonomiskt skydd alls. Skulle den bli stulen eller utsättas för skadegörelse får man betala allt själv.

Att inte ha någon försäkring alls under perioden när MC:n står avställd och garagerad eller liknande är absolut inte någonting som rekommenderas!

Garageförsäkring för MC

Ha året-runt-försäkring

Andra alternativet är att ha en så kallad året-runt-försäkring. Det innebär att motorcykeln är försäkrad till samma nivå hela året. Man kan därmed ta fram och köra med den när som helst utan att behöva bry sig om att ställa av/ställa på den.

Ska påpekas att en året-runt-försäkring har en lägre kostnad per månad än en försäkring som gäller endast under sommarperioden.

Välja garageförsäkring

Det tredje alternativet är att välja en garageförsäkring. Denna kan tecknas både som halvförsäkring och helförsäkring och ger identiskt skydd som dessa gör – men med ett tydligt undantag. Det som inte ingår är de delar av en mc-försäkring som gäller i trafiken.

Exempelvis ingår inte trafikförsäkring vilket gör att man inte får använda den i trafik. Men tack vare att försäkringen täcker brand, stöld, skadegörelse och rättsskydd finns ett komplett skydd för olyckor som kan hända under den tid som den står i garaget.