Varannan klarar inte uppkörningen

Att ta körkort i Sverige sägs vara ganska så svårt i jämförelse med många andra länder och nedanstående siffror visar ganska skrämmande statistik, nu är det mer än hälften som inte klarar en uppkörning.

Enligt en undersökning från Trafikverket som publicerades i början av 2017 så är den största orsaken till underkänt på Kunskapsprovet: ”handlar ofta om att körkortstagarna har en övertro på sin egen förmåga”. Det uppenbara tipset måste bli: Plugga mera och hårdare, det blir billigare i både tid och pengar i slutändan!

När det kom till underkända på Körprovet så handlade det inte lika mycket om övertro på sig själv (vi på Körkortsteori.com kan ställa oss lite tveksam till detta påstående och tror att föregående punkt även gäller i stor utsträckning här). Där hänvisade istället studien till: ”de som börjar övningsköra tidigt har en högre grad av godkännande än de andra”.

Det kändes som en uppenbar anledning … kanske man ska börja göra som i Danmark med någon typ av körkort för yngre förare (dvs yngre än 18 år) men då under det första året alltid måste åtföljas av någon äldre som har godkänt körkort (minst 30 år gäller i Danmark).

Vill du ha körkort i sommar? Då är det dags att börja plugga körkortsteori!

Stora variationer

Hösten 2016 släpptes en annan studie från Trafikverket där man bland annat visade att antalet godkända vid uppkörningen minskat ganska mycket de senaste åren. Från 55,6% under år 2010 till 47,7% under år 2015.

Det skiljer ganska mycket mellan städerna, eller rättare sagt mellan vissa städer. De enda uppkörningsorterna som hade över 60% godkända prov (jan-juni 2016) var: Umeå med 65,88% och Örnsköldsvik med 61,25%.

I den andra ändan av skalan med sämst godkända uppkörningar var: Jakobsberg 39,26% och Sollentuna 39,23%

När man tittar överlag så märks en tydlig skillnad mellan landsort och storstad där den senare har betydligt sämre statistik, det brukar ofta hänvisas till att det är svårare att köra i storstadstrafik men det kan ju även ha att göra med intresset och tillfällen att övningsköra.

Det är absolut enklare att få övningsköra med familj eller vänner på en lugn och nästan inte trafikerad väg någonstans på Örnsköldsvik eller Umeås landortsvägen än i den täta trafiken i Sollentuna. Att ”helt själv” övningsköra (hmm) är nog mindre riskfyllt och troligen vanligare i Västernorrlands och Västerbottens inland än i Storstockholm …

Man ska heller inte glömma bort behovet av bil och körkort är betydligt högre för ungdomar utanför Örnsköldsviks tätort och liknande orter än vad det är i det kollektivt trafiktäta Sollentuna och Jakobsberg. Behov plus intresse gör att studier blir enklare och mer energiska.